Tá na hAirí Rialtais tar éis a mbeannacht a thabhairt don phlean ina bhfuil sé i gceist go dtógfaí Ospidéil Náisiúnta Máithreachais nua ar thalamh Ospidéal Naomh Uinseann i ndeisceart Bhaile Átha Cliath.

Ghlac an Rialtas leis an gcreat reachtaíocht ar maidin maidir leis an gceist seo.

Bhí an Rialtas in ainm seo a dhéanamh coicís ó shin ach bhí míshocracht ar roinnt airí maidir le cé chomh neamhspleách is a bheadh an t-ospidéal nua mar nach bhfuil an suíomh in úinéireacht phoiblí.

Ospidéal Naomh Uinseann i ndeisceart Bhaile Átha Cliath

Ar an mbealach isteach ag an gcruinniú rialtais ar maidin,dúirt an Taoiseach go raibh sé an-tábhachtach go nglacfaí leis an bplean seo anois a mbeadh sé mar thoradh air go n-aistreofaí an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais ó Shráid Holles chuig láthair nua ar thalamh Ospidéal Naomh Uinseann.

'Tá ionad nua-aoiseach barrfeabhais do mhná agus a bpáistí nua-bheirthe riachtanach agus cinnteoidh an togra nua seo an méid sin' a dúirt sé.

Bhí an tAire Sláinte,Stephen Donnelly os comhair Choiste Sláinte an Oireachtais le gairid leis na hairí a bhí amhrasach faoin mbeartas seo a chur ar a suaimhneas.

Inniu dúirt sé gurb é tógáil an ospidéil nua seo an infheistíocht aonair ba mhó riamh a rinneadh i gcúram sláinte na mban sa tír seo.

Tuigtear áfach nach bhfuil teachtaí dála áirithe ar an intinn chéanna leis an Rialtas ar seo, agus cuid díobh sin sa Rialtas fiú.

Tá ráflaí go bhfuil an teachta ón gComhaontas Glas,Neasa Hourigan chun tacú le rún Shinn Féin anocht i gcoinne bheartas an Rialtais.

An Teachta Neasa Hourigan ó Chomhaontas Glas fós imníoch faoin mbeartas

Ní cosúil anois áfach go mbeidh aon vóta le caitheamh ar an rún sin, mar nach bhfuil an Rialtas le dul ina choinne le frith-rún.

Tá Sinn Féin ag iarraidh ar an Rialtas a chinntiú go mbíonn talamh an ospidéil nua seo in úinéireacht phoiblí, i dteannta an ospidéil féin.

Dúirt Mairéad Farrell, Teachta Dála le Sinn Féin ar an gclár 'Adhmhaidin' le RTÉ Raidió na Gaeltachta ar maidin nach léir dá páirtí go ndearna an Rialtas a dhóthain sna cainteanna leis an gcomhlacht nua-bhunaithe,Grúpa Gabháltais Naomh UInseann,lena chinntiú go mbeadh seo amhlaidh.

Níl an grúpa sásta an stráice talún sin a dhíol le go mbeadh sé in úinéireacht phoiblí.

Ach tá sé sásta 'léas 300 bliain a thabhairt' chomh maith le gealltanas nach gcuirfidh sé a ladar isteach maidir le cosc a chur ar aon seirbhís atá dleathach faoi láthair.

Tá drogall ar an rialtas Ordú Ceannaigh Éigeantaigh a chur i bhfeidhm ar an suíomh mar a deir sé 'go gcuirfeadh sé moill ar an bproiséas nach mbeadh inghlactha'.

Ainneoin na ngeallúintí uilig, tá imní mhór i gcónaí ann faoin mbaol nach mbeidh seirbhísí áirithe ar fáil do mhná san ospidéal nua seo i bhfianaise frása amháin go háirithe atá sa cháipéis dlí; sé sin 'cuí go cliniciúil'.

Tráthnóna Dé Sathairn bhí na céadta i mbun agóide lasmuigh den Dáil ag iarraidh a chur ina luí ar an rialtas a thábhachtaí is atá sé go mbeadh an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais go hiomlán faoi cheannas an Stáit.

'In am bogadh ar aghaidh leis an ospidéal nua'-Taoiseach

Tá 'An feachtas ar son Ár n-Ospidéal Máithreachais' a d'eagraigh an teacht le chéile ag iarraidh freisin nach mbeadh aon tionchar reiligiúnda á imirt ar an ospidéal nua i dtaca le seirbhísí a bheadh ar fáil.

Ar an taobh eile tá neart dochtúirí agus lucht leighis eile a bhfuil malairt tuairimí acu.

Duine díobh a labhair cheana le Nuacht RTÉ ab ea an Dr.Jenny Walsh ón Ospidéal Náisiúnta Máithreachais i Sráid Holles, chomh maith leis an dochtúir iomráiteach Rhona Mahony a dúirt nach bhfuil aon bhunús le himní i dtaobh na seirbhísí a bheidh á gcur ar fáil ag an ospidéal nua.

Dúirt an Taoiseach i gcaitheamh an deireadh seachtaine go gcaithfear bogadh ar aghaidh ón gconspóid ar fad a bhaineann le suíomh an Ospidéil Náisiúnta Máithreachais agus ligean anois don bheartas dul chun cinn ar thalamh Ospidéal Naomh Uinseann i ndeisceart Bhaile Átha Cliath.

'Tá sé seo dlite do mhná a bheidh ina máithreacha sna blianta seo romhainn' a dúirt an Taoiseach.