Tá an Cathaoirleach ar an Lár-Oifig Iontrála ag iarraidh ar an Rialtas soiléiriú a thabhairt "ar bhonn práinne" ar cén uair a bheidh torthaí na hArdteistiméireachta ar fáil do dhaltaí, agus é tugtha le fios go mb'fhéidir go mbeadh moill ar na torthaí mar gheall ar an víreas corónach.

I litir chuig an Aire Oideachais Norma Foley agus chuig an Aire Ardoideachais Simon Harris, atá feicthe ag Seomra na Nuachta, deir an tOll Pól Ó Dochartaigh go ndéanfar dochar do choláistí triú leibhéil agus do 50,000 dalta Ardteiste muna dtagann soiléiriú go rí-ghairid.

Tá sé faighte amach ó mhaidin go mb’fheidir go mbeadh moill ann i mbliana mar gheall ar an riachtanas ó thaobh sláinte poiblí dhe, deis a thabhairt do dhaltaí a bhfuil Covid orthu tabhairt ag amanna éagsúla faoi scrúduithe a cuireadh siar.

Is iondúil go bhfoilsítear torthaí lár mhí Lúnasa agus go dtagann tairiscintí ó choláistí sna laethanta beaga ina dhiaidh sin.

Deir an tOll Ó Dochartaigh nach féidir glacadh leis an scéal mar atá agus go gcaithfear dáta a shocrú go luath ar mhaith le cinnteacht a thabhairt do dhaoine óga a bheidh ag iarraidh tabhairt faoi chúrsaí breis-oideachais agus a bheidh ag lorg lóistín.

"Mar a sheasann sé" arsa an tOllamh "níl faice ráite linn, faic na fríde".