Léiríonn figiúirí nua ón bPríomhoifig Staidrimh go bhfuil an t-ardú bliantúil is airde le 7 mbliana tagtha ar luach tithe cónaithe.

15.2% d’ardú a bhí i gceist ó Mhárta 2021 go Márta 2022.

Tháinig 17.3% d’ardú ar luach tithe taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath. 12.7% d’ardú a bhí san ardchathair.

I Réigiún na Teorann a bhí an t-ardú ba mhó, 25.1%. San Lár-Iarthar a bhí an t-ardú ba laige, 15.2%.

Ó thit an tóin as an margadh go náisiúnta in 2013 tá níos mó ná a dhá oiread á íoc ag daoine, - 118.2% d’ardú.

Meánphraghas tithe de réir ceantair - An Phríomhoifig Staidrimh

€285,000 ar an meán an praghas a chuaigh teach cónaithe sa tír le bliain anuas. Beagnach 47,000 teach ceannaithe a cláraíodh leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Ó dheas de chathair Bhaile Átha Cliath atá an 5 ceantar Eircode is daoire sa tír, - meánphraghas €620,000.

Sa tír go léir is ar an gCaisleán Riabhach i gCo Ros Comáin a bhí an ceantar Eircode ba lú costais, - meánphraghas €112,250.