€355m de chaillteanas a bhí ag Ryanair le 12 mí anuas, tráth a raibh an Covid a 19 go domhanda i mbarr a réime.

Mar chuid de na cuntais bhliantúla deir an príomhfheidhmeannach Michael O'Leary go bhfuil sé "neamhphraiticiúil, muna bhfuil sé do-dhéanta" tuar cruinn a thabhairt ar an méid atá rompu ach deir sé go bhfuil súil acu le "brabúsacht réasúnach" as seo go ceann bliana.

"Téarnamh lag" atá ar bun san earnáil faoi láthair a deir sé, ach tá súil ag Ryanair go mbeidh éileamh mór orthu le linn séasúr turasóireachta an tsamhraidh.

De réir rialaitheoir aeir na hEorpa, Eurocontrol, is ag Ryanair fós a bhí an líon is airde eitiltí anuraidh.

97 milliún paisinéir a bhí acu le bliain; 149 milliún a bhí ann an bhliain roimh an aicíd dhomhanda. Measann siad go mbeidh tuairim is 165 milliún acu in 2022.