Dúirt an Taoiseach tráthnóna go gcaithfear bogadh ar aghaidh ón gconspóid ar fad a bhaineann le suíomh an Ospidéil Náisiúnta Máithreachais agus ligean anois don bheartas dul chun cinn ar thalamh Ospidéal Naomh Uinseann i ndeisceart Bhaile Átha Cliath.

Tá sé i gceist ag an rialtas a bheannacht a thabhairt don togra ag a chruinniú Dé Máirt seo chugainn.

'In am bogadh ar aghaidh agus beannacht a thabhairt don suíomh ospidéil seo'-Taoiseach

'Tá sé seo dlite do mhná a bheidh ina máithreacha sna blianta seo romhainn' a dúirt an Taoiseach.

Má leantar leis an bplean atá leagtha síos ag an rialtas faoi láthair,beidh an t-ospidéal nua seo taobh le hOspidéal Naomh Uinseann i bPáirc Elm i ndeisceart Bhaile Átha Cliath.

Tá chuile chosúlacht anois air go dtabharfaidh an rialtas a bheannacht Dé Máirt dó sin i ndiaidh do Ghrúpa Ospidéil Naomh Uinseann a theacht os comhair choiste oireachtais an lá roimhe sin.

Tráthnóna inniu áfach bhí na céadta i mbun agóide lasmuigh den Dáil ag iarraidh a chur ina luí ar an rialtas a thábhachtaí is atá sé go mbeadh an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais in úinéireacht phoiblí.

Ainneoin na ngeallúintí uilig, tá imní mhór i gcónaí faoin mbaol atá ann dar leo nach mbeidh seirbhísí áirithe ar fáil do mhná san ospidéal nua seo.

An agóid lasmuigh de Theach Laighean

'An feachtas ar son Ár n-Ospidéal Máithreachais' a d'eagraigh an agóid.

Teastaíonn uaidh go mbeadh úinéireacht stáit ag an ospidéal seo atá beartaithe a thógáil i ndeisceart Bhaile Átha Cliath.

Tá sé ag iarraidh freisin nach mbeadh aon tionchar reiligiúnda á imirt ar an ospidéal i dtaca le seirbhísí a bheadh ar fáil.

Ar an taobh eile tá neart dochtúirí agus lucht leighis eile a bhfuil malairt tuairimí acu.

Duine díobh a labhair inniu le Nuacht RTÉ ab ea an Dr.Jenny Walsh ón Ospidéal Náisiúnta Máithreachais i Sráid Holles a dúirt nach bhfuil aon bhunús le himní i dtaobh na seirbhísí a bheidh á gcur ar fáil ag an ospidéal nua.

Níos túisce inniu dúirt an tAire Rialtais, Simon Harris gur cheart don rialtas soiléireacht bhreise a thabhairt maidir le céard go baileach is ciall le 'cuí go cliniciúil' sa chomhthéacs go mbeadh bean ar lorg seirbhís áirithe san ionad nua seo.

'Caithfidh an rialtas míniú níos fearr a thabhairt'-An tAire Harris

Is phrása é sin atá ag cur le himní dhaoine atá amhrasach cheana féin faoin margadh seo idir an rialtas agus Grúpa Gabháltais Naomh Uinseann.

Deir ceannaire Shinn Féin,Mary Lou McDonald go bhfuil sé riachtanach go mbeadh an t-ospidéal nua atá le tógáil iomlán neamhspleách agus 'ní chinnteofar sin' a dúirt sí 'go mbíonn an talamh ina bhfuil an suíomh faoi úinéireacht an stáit'.

Níl Grúpa Gabháltais Naomh Uinseann, ar leis an suíomh a bhfuiltear leis an ospidéal a thógáil air,sásta an stráice talún sin a dhíol le go mbeadh sé in úinéireacht phoiblí.

Ach tá sé sásta 'léas 300 bliain a thabhairt' chomh maith le gealltanas nach gcuirfidh sé a ladar isteach maidir le cosc a chur ar aon seirbhís atá dleathach faoi láthair.

Tá drogall ar an rialtas Ordú Ceannaigh Éigeantaigh a chur i bhfeidhm ar an suíomh mar a deir sé 'go gcuirfeadh sé moill ar an bproiséas nach mbeadh inghlactha'.

An Dr.Peter Boylan amhrasach faoin suíomh i lámha Ghrúpa Naomh Uinseann

Tá iar-Mháistir Ospidéal Shráid Holles,An Dochtúir Peter Boylan le labhairt ag an agóid seo inniu.

Tá seisean míshuaimhneach faoi shocrú an rialtais maidir leis an suíomh faoi láthair.

Ní mór a rá go bhfuil dochtúirí mór le rá eile atá ar son an bheartais,ina measc iar-Mháistir an Ospidéil Náisiúnta Máithreachais, An Dr.Rhona Mahony.

An Dr Rhona Mahony ar son thogra an rialtais

Má leantar leis an bplean atá leagtha síos ag an rialtas faoi láthair,beidh an t-ospidéal nua seo taobh le hOspidéal Naomh Uinseann i bPáirc Elm i ndeisceart Bhaile Átha Cliath.

Tá chuile chosúlacht anois air go dtabharfaidh an rialtas a bheannacht Dé Máirt do thógáil an ospidéil nua seo i bPáirc Elm.