Inniu atá a chéad chruinniú ag Tionól na Saoránach ar chúrsaí bithéagsúlachta.

Faoi Chathaoirleacht Aoibhinn Ní Shúilleabháin.atá an teacht le chéile i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

99 saoránach,roghnaithe go randamach atá sa tionól seo agus tá clár oibre 6 mhí curtha roimhe aige.

Míneofar don tionól inniu cad is bithéagsúlacht ann agus cá seasann sé ó thaobh comhshaoil de i dtaca leis an timpeallacht uirbeach agus tuaithe.

Pléifear freisin na bealaí a mbraitear a bhfuil bithéagsúlacht faoi bhrú.

Beidh saineolaithe éagsúla a dtabhairt a gcuid tuairimí féin ar an ábhar i gcaitheamh an lae.