Sa Phríomh-Chúirt Choiriúil, gearradh téarma príosúin aon bhliain déag ar fhear faoina iníon altrama a éigniú a trí nó a ceathair d'uaireanta in aghaidh na seachtaine ar feadh seacht mbliana.

Dúirt an fulangaí Kelly Kemmy, atá 24 bliain d'aois anois, gur éignigh Stephen Murray í míle uair ó bhí sí aon bhliain déag go raibh sí ocht mbliana déag idir Feabhra 2009 agus Nollaig 2015.

Phléadáil Stephen Murray, 56 bliain d'aois, as Baile Unfraidh, an Chrois, Co Chill Mhantáin, phléadáil sé ciontach i gceithre chúis déag a bhain le héigniú, in dhá chúis a bhain le héigniú béil agus i gcúis amháin a bhain le hionsaí gnéasach.

Ghlac an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí leis an bpléadáil ar an mbonn gur cúiseanna samplacha iad.

Thug Kelly Kemmy cead a hainm a fhoilsiú le go bhfoilseofaí ainm a ciapaire.

Ag labhairt di taobh amuigh den chúirt, dúirt sí go raibh sí sásta leis an bpianbhreith agus gurbh áil léi anois breathnú chun cinn ar an saol atá amach roimpi.

Agus an pionós á ghearradh aige ar an gciontóir, dúirt an Breitheamh Paul McDermott gur sárú millteanach muiníne a bhí sa mhéid a rinne Stephen Murray.

Stephen Murray

Dúirt an breitheamh gur éignigh Stephen Murray an cailín ina seomra codlata féin, áit ar chóir di a bheith sábháilte agus ar a suaimhneas.

Níorbh áit shábháilte í, áfach, ach áit na mí-úsáide seasta, arsa an breitheamh.

Cé go raibh tuar dóchais i ráiteas tionchair íospartaigh Kelly Kemmy agus gur léir go bhfuil teacht aniar inti, a dúirt an Breitheamh McDermott, is léir chomh maith céanna go ndearnadh urchóid mhór mhothúchánach agus shóisialta di.

Chuir sé cúinsí maolaitheacha san áireamh agus an phianbhreith á cur aige ar Stephen Murray.

Thug an breitheamh ar aird, a dúirt sé, gur phléadáil Murray ciontach ón tús nach mór, go raibh náire agus aithreachas air, gur oibrí maith a bhí ann, go raibh sé ag plé leis na seirbhísí promhaidh agus eile.