D'ardaigh an ráta boilscithe bliantúil go 7% an mhí seo caite, an ráta is airde ó Shamhain na bliana 2000, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ón bPríomh-Oifig Staidrimh.

6.7% a bhí sa ráta boilscithe i mí an Mhárta.

Deir an lucht staidrimh gur táillí fuinnimh agus costais iompair is bonn le 75% den bhoilsciú bliantúil.

Cé gur ísligh praghsanna breosla beagán san Aibreán i gcomparáid leis an Márta, tá díosal agus peitreal 40% agus 24% faoi seach níos daoire ná an bhí bliain ó shin.

Tá ardú 90%, 50% agus 28% tagtha ar tháillí ola baile, gáis agus leictreachais faoi seach le bliain.

Ina cheann sin, tá praghsanna feola, aráin, gránach, bainne, cáise agus uibheacha ardaithe le mí.

Meastar go n-ardóidh an Banc Ceannais Eorpach rátaí úis i gceann cúpla mí chun dul i ngleic leis an ardú leanúnach ar an ráta boilscithe.