Tá sé deimhnithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil leanbh a raibh droch-chás de heipitíteas air nó uirthi tar éis bháis sa tír seo.

Thug an Fheidhmeannacht le fios chomh maith gur tugadh ae nua do leanbh eile a bhfuil nó a raibh an galar céanna air nó uirthi.

Tá baint ag an dá chás le cineál nua heipitítis nár tuairiscíodh cheana agus atá tagtha chun cinn i dtíortha éagsúla ar fud an domhain.

Dar leis an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú gur thart ar 450 cás den chineál seo heipitítis a tuairiscíodh ar fud an domhain go nuige seo.

Is ón mBreatain a tháinig na chéad tuairiscí i dtús an Aibreáin agus tá sé tugtha le fios ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go meastar gur tholg seisear leanaí in Éirinn an galar le dhá mhí nó mar sin.

Leanaí idir bliain d'aois agus dhá bhliain déag a bhí i gceist agus b'éigean an seisear acu a chur in ospidéal.

Ní raibh Covid-19 ar aon duine acu agus ní raibh an vacsaín faighte ag aon duine acu.

Tá tástálacha á ndéanamh ar dheascán eile leanaí a bhféadfadh an cineál rúndiamhair heipitítis a bheith orthu chomh maith, a dúradh.

Cé nach fios cad is siocair leis an ráig, táthar ag fiosrú an bhfuil aon bhaint aici le hadanaivíreas a bhíonn ar leanaí go minic, nó le hionfhabhtú eile fearacht Covid-19, nó an bhfuil aon bhaint aige le timpeallacht na ndaoine óga.