Tá €6.125m d'airgead maoinithe le dáileadh ag Údarás na Gaeltachta ar chomharchumainn agus eagraíochtaí pobail don bhliain 2022.

Dearbhaíodh sin ag cruinniú de Bhord an Údaráis níos túisce.

I measc na n-eagraíochtaí atá le sciar den airgead sin a fháil tá:

Muintearas €780,000

Ealaíon na Gaeltachta €500,000 (Páirtmhaoiniú é seo i gcomhar le Comhairle na nEalaíon)

Comhar Naíonra na Gaeltachta €590,000

San iomlán, tá ardú de suas le €1m tagtha ar an airgead atá Údarás na Gaeltachta ag dáileadh ar na scéimeanna seo i mbliana, i gcomparáid le anuraidh.