Tá fianaise shoiléir ann go ndearnadh dochar suntasach do 46 páiste mar gheall ar an saghas cúraim mheabhairshláinte a cuireadh ar fáil dóibh i gCo Chiarraí, a deirtear i dtuarascáil a foilsíodh inniu.

Baineann an scéal leis an athbhreithniú a rinneadh ar na seirbhísí meabhairshláinte a chuir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar fáil do bhreis agus 1,300 páiste i gCiarraí Theas le roinnt blianta.

Maítear san athbhreithniú chomh maith go raibh 227 páiste i mbaol mar gheall ar an diagnóis a rinne dochtúir sóisearach orthu agus mar gheall ar an saghas cúraim a chuir an dochtúir sin ar fáil dóibh.

Tionscnaíodh an t-athbhreithniú san Aibreán anuraidh tar éis do roinnt daoine tabhairt le fios go raibh imní orthu faoi obair an dochtúra.

Níor ghlac an dochtúir páirt san athbhreithniú agus ní thugtar a (h)ainm sa tuarascáil.

Bhí an dochtúir fostaithe ar feadh cúig bliana ag Seirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí agus d'Ógánaigh, rannóg de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Tá leithscéal gafa ag an bhFeidhmeannacht le muintreacha an 227 leanbh atá i dtreis.

Maidir leis an 46 leanbh a ndearnadh dochar suntasach dóibh, deirtear gur chuir siad suas go leor meáchain, gur tháinig ardbhrú fola orthu agus gur támhaíodh iad i rith an lae agus iad faoi chúram na Feidhmeannachta.

Tarraingítear aird sa tuarascáil freisin ar chúrsaí maoirseachta sa tseirbhís mheabhairshláinte i gCiarraí Theas.

Deirtear nár thug síciatraí comhairleach na seirbhíse a bhí ag déanamh maoirseachta ar an dochtúir sóisearach, nár thug sé / sí faoi deara na fadhbanna a tháinig chun cinn i gcaitheamh na mblianta 2017 agus 2018.

Níor aimsíodh aon fhianaise go ndeachthas i ngleic leis na fadhbanna sin cé gur tarraingíodh aird orthu in 2018, a deirtear.

Ní amháin sin ach lena chois, in 2020, moladh an dochtúir sóisearach do phoist eile.