Cuireadh tús sa Chúirt Choiriúil Speisialta inniu le triail Lisa Smith, iarshaighdiúir in Óglaigh na hÉireann, atá cúisithe i mballraíocht a bheith aici san eagraíocht sceimhlitheoireachta Stát Ioslamach agus i sceimhlitheoireacht a mhaoiniú.

Tá Lisa Smith ag pléadáil neamhchiontach sna cúiseanna a bhaineann leis na blianta idir 2015 agus 2019.

Ina ráiteas oscailte, rinne abhcóide an ionchúisimh Seán Gillane cur síos ar stair an Mheánoirthir agus ar an gcaoi ar tháinig Stát Ioslamach chun cinn san Iaráic agus sa tSiria.

Dúirt sé gur thiontaigh Lisa Smith ina Moslamach in 2011 agus gur fhág sí Óglaigh na hÉireann nuair nár ceadaíodh di hidseab a chaitheamh agus í ar dualgas.

Mhaígh an t-abhcóide go ndearna sí cumarsáid ar líne ina dhiaidh sin le grúpa Ioslamach agus gur ceapadh í ina riarthóir ar an ngrúpa sin.

Dúradh go ndeachaigh sí chun na Siria in 2015, gur phós sí ball de Stát Ioslamach ann agus go raibh iníon aici in 2017.

Is i gcathair Raqqa - dún daingean na heagraíochta - a bhí sí i gcaitheamh an ama sin, a dúradh.

Nuair a theith lucht na heagraíochta ón gcathair sin, a dúirt Seán Gillane, chuaigh Lisa Smith in éineacht leo.

Mhaígh sé gur "chas sí bratach dhubh na heagraíochta sceimhlitheoireachta thart uirthi féin" nuair a chuaigh sí go dtí an tSiria agus nuair a gheall sí dílseacht dóibh.

Dheimhnigh Seán Gillane nach bhfuiltear ag cur i leith Lisa Smith go raibh airm ina seilbh aici nó gur bhain sí úsáid as airm nuair a bhí sí sa tSiria.

Meastar go mairfidh an triail suas le dhá sheachtain déag.