Dúirt an tAire Fostaíochta, an Tánaiste Leo Varadkar, go mbeidh sé de cheart ag duine atá fostaithe ar feadh sé mhí nó níos mó iarratas a dhéanamh ar chianobair de réir chinn bille ar ghlac an Rialtas leis inniu.

Faoin reachtaíocht seo, caithfidh an fostóir freagra a thabhairt ar iarratas an fhostaí taobh isteach de dhá sheachtain déag.

Féadfaidh an fostóir diúltú don iarratas ar cheann de thrí choinníoll déag - nó níos mó - atá leagtha amach sa bhille. Ina dhiaidh sin, caithfidh cúis mhaith a bheith leis an diúltú.

Beidh sé de cheart ag an bhfostaí achomharc a dhéanamh sa Choimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre.

B'fhéidir go bhféadfaí dul i muinín na Cúirte Oibreachais ina dhiaidh sin arís, a dúirt Leo Varadkar, ach tá neamhchinnteacht ag baint leis an bhforáil seo go fóill.

Chomh maith leis sin, thug sé le fios go mb'fhéidir go bhféadfadh fostaí cúiteamh nó leorghníomh a iarrraidh sa chás go gcinnfí éagóir a bheith déanta air ag fostóir.

Tá an Rialtas ag iarraidh an reachtaíocht a fhoilsiú faoi Cháisc agus í a rith san Oireachtas faoi shos an tsamhraidh.

Dúirt an Tánaiste gur sáirsingíodh cianobair ar dhaoine i gcaitheamh na paindéime agus gur mian leis an Rialtas rogha a bheith ag daoine feasta choíche obair sa bhaile, obair san oifig nó an dá rud faoi seach.