Ag cruinniú seachtainiúil an Rialtais inniu, tuigtear go nglacfar le reachtaíocht nua a bhfuil sé mar aidhm aici cuidiú le daoine atá ag streachailt le billí leictreachais.

De réir na reachtaíochta, bunófar scéim le creidmheas aon uaire €100 a chur ar fáil do gach líon tí sa Stát.

Faoin scéim eisceachtúil seo, bainfidh comhlachtaí leictreachais €100 de bhille tréimhsiúil an chustaiméara. Ní gá don chustaiméir iarratas a dhéanamh ar an scéim.

Is é Bord Sotháthair an Leictreachais a bheas freagrach as riar na scéime a cheaptar a chosnós thart ar €210 milliún.

Áireofar sa scéim daoine a íocann roimh ré agus ní bheidh aon tástáil achmainne ná maoine i gceist.

Is é an tAire Comhshaoil Éamon Ryan a mhol an scéim agus mhaígh sé innu go bhfaighidh daoine beagán níos mó ná €100 ar ais nuair a chuirtear an laghdú ar cháin bhreisluacha san áireamh.

D'fhéadfaí an reachtaíocht a phlé san Oireachtas an tseachtain seo chugainn agus an scéim a chur i bhfeidhm faoi dheireadh an Mhárta.

Tuigtear go n-iarrfaidh an Rialtas tacaíocht ar pháirtithe an fhreasúra de ghrá an reachtaíocht a rith gan mhoill,

De réir figiúirí a d'fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh an mhí seo caite, tháinig ardú 29% ar tháillí leictreachais agus gáis in 2021.

Dúirt Éamon Ryan go bhfuil baint ag an ngéarchéim san Úcráin faoi láthair leis an ardú leanúnach ar tháillí fuinnimh.