Deir ceardchumann na n-oibrithe sa tseirbhís phoiblí, FORSA,go bhfuil geallúint faighte aige ó oifigigh Rialtais gur ar bhonn céimnithe a thiocfaidh na fostaithe ar ais ag oifigí agus ionaid oibre.

'Pléifear aon athrú ina leith seo le hionadaithe ceardchumainn ar dtús' a deir FORSA.

Deir sé go gcaithfear a chur san áireamh aon imní atá ar fhostaithe i bhfianaise aon athrú a chaithfeadh siad a dhéanamh ar na socruithe baile atá déanta acu de bharr na paindéime seo.

Tá FORSA i ndiaidh cruinniú a bheith aige le hoifigigh Rialtais ó fógraíodh ar an Aoine go mbeadh fostaithe in ann filleadh ar a n-ionad oibre ón Luan ar aghaidh.