Níl aon ghlacadh leis a thuilleadh nach mbraithfeadh mná sábháilte agus iad i mbun gnáthimeachtaí an tsaoil ina n-aonar.

Dúradh sin ag ócáid in gcuimhne ar Ashling Murphy i gConamara inniu

'Caithfidh an rialtas gníomhú chun dul i ngleic le foiréigean in aghaidh ban ar bhonn práinneach' a dúradh.

Bhí an ócáid seo ar bun i mBearna, 4 mhíle siar ó chathair na Gaillimhe.

Dúnmharaíodh Ashling Murphy agus í amuigh ag rith i gceantar Thullach Mhóir i gCo.Uíbh Fhailí ar an 12Eanáir.