Tá na Gardaí i mbun fiosrúcháin maidir le heachtra a tharla ag oifig poist i gCeatharlach ar maidin.

Chuaigh fear isteach in oifig poist ar Bhóthar Bhaile Staplóg ar maidin agus rinneadh sé iarracht pinsean a bhailiú ar son duine éigin eile.

Dúradh leis nach mbeadh na hoibrithe in ann an pinsean a íoc leis an bhfear mura mbeadh an fear a bhí ceaptha é a fháil i láthair freisin.

Go gairid ina dhiaidh sin, tháinig beirt fhear ar ais agus fear sna seascaidí in éindí leo. Thit an fear aosta i laige agus cuireadh fios ar na seirbhísí éigeandála. Nuair a tháinig na seirbhísí éigeandála, dheimhnigh siad go raibh an fear aosta marbh.

Tá na Gardaí anois ag fiosrú an amhlaidh go raibh an fear aosta marbh cheana féin nuair a tugadh isteach san oifig poist é. Tá siad ag fanacht ar thorthaí scrúdaithe iarbháis leis an gcúis agus an t-am báis a dheimhniú.

Tá scrúdaithe teicniúla á ndéanamh ar theach in aice láimhe.