Tá Fochoiste Oireachtais Speisialta le bunú chun plé a dhéanamh ar na saincheisteanna a bhaineann le cásanna ina n-iompraíonn máthair thar lear leanbh ar son daoine in Éirinn.

Dírítear i dtéarmaí tagartha an fhochoiste ar chearta agus ar leas na leanaí a thagann ar an saol trí mháthairionadaíocht idirnáisiúnta.

Tá an Roinn Sláinte agus an tArd-Aighne ag dréachtadh reachtaíochta faoi láthair maidir le hatáirgeadh daonna cuidithe. Ach ní phléitear sa mbille sin na socruithe a bhaineann le cásanna ina n-iompraíonn máthair i dtír eile leanbh ar son daoine anseo.

Tharraing eagras a dhéanann ionadaíocht ar na teaghlaigh seo aird ar an gceist. Léirigh siad imní go mbeadh máthairionadaíocht thar lear taobh amuigh de scóip an bhille úir, agus go mbeadh na teaghlaigh seo fágtha gan cosaint dhlíthiúil dá bharr.

Cuirfidh an Fochoiste Oireachtais a gcuid moltaí faoi bhráid an Aire Sláinte. Tá súil go gclúdófar moltaí an fhochoiste nuair a thiocfaidh an bille maidir le hatáirgeadh daonna cuidithe tríd an bproiséas reachtach.