Níl sé curtha as an áireamh ag an Tánaiste go mb'fhéidir go mbeifear in ann tithe tábhairne agus bialanna a choimeád ar oscailt i ndiaidh 8pm ón lá amárach.

Ach thug Leo Varadkar le fios go raibh obair fós le déanamh ag an rialtas chun na srianta atá i bhfeidhm faoi láthair a athrú.

Rinne sé a chuid cainte sular bhuail ceannairí na dtrí pháirtí comhrialtais lena chéile ar maidin. Tá cruinniú den chomhaireacht iomlán le tosú ar ball.

Mura bhfuil feidhm le srian ar leith ó thaobh chúrsaí sláinte de, a dúirt sé, níl cúis pholaitiúil ar bith go bhfágfaí i bhfeidhm é. Dúirt sé áfach go bhfuil obair fós le déanamh ar an líne ama a bheas i gceist leis an maolú ar shrianta.

Inné, tháinig sé chun cinn go bhfuil NPHET tar éis a beannacht a thabhairt go gcuirfí deireadh le formhór na srianta atá ann faoi láthair i dtaca le Covid-19.

Tuigtear go bhfágfar mar atá go fóill an riachtanas go gcaithfidh duine clúdach aghaidhe a chaitheamh in áiteanna poiblí, go mbeidh gá le pasanna Covid don taisteal idirnáisiúnta agus go gcaithfidh daoine féinaonarú nuair is léir comharthaí sóirt Covid 19 a bheith orthu.

Níor luaigh NPHET amchlár le maolú na srianta, áfach. Is ar an rialtas a thiteann sé na cinntí sin agus tuigtear go bhfuil siad chun líne ama ar leith a fhógairt inniu, i ndiaidh a gcruinnithe.

Teastaíonn ó Chónaidhm na mBialann, an RAI, go gcuirfear deireadh láithreach leis na laincísí trádála atá ar a gcuid ball faoi láthair de bharr Covid 19 agus cead a thabhairt dóibh oscailt le linn a ngnáthuaireanta oibre.

Tuigtear nach fada ach oiread go gceadófar sluaite ag imeachtaí lasmuigh agus laistigh.

Tuigtear go bhfuil an rialtas le plé a dhéanamh inniu freisin ar an Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime agus ar an tacaíocht airgeadais eile atá á cur ar fáil ag an rialtas do ghnónna.