Cuirfear rialacha nua os comhair an Oireachtais an mhí seo chugainn, faoina mbeadh cead tithe tábhairne tréigthe a athchóiriú mar thithe nó mar arásáin chónaithe, gan an cead pleanála a bhíonn de dhíth de ghnáth le haghaidh athrú úsáide.

Chomh maith leis sin, tá sé fógartha ag an Aire Tithíochta, Darragh O'Brien, go bhfógrófar deontas nua go gairid, a bheas dírithe ar cheannaitheoirí céaduaire ar mian leo maoin thréigthe a cheannach.

De réir tuarascála atá foilsithe ag geoDirectory an tseachtain seo, tá breis agus 100,000 teach tréigthe sa tír.

Tá sé ráite ag Rory Hearne, atá ina Ollamh Cúnta le Polasaí Sóisialta in Ollscoil Mhá Nua, go gcaithfear níos mó a dhéanamh chun dul i ngleic le líon na dtithe tréigthe sa tír, atá curtha amú, dar leis, agus a bhféadfaí úsáid níos fearr a bhaint astu.

"Ba chóir cáin a ghearradh ar dhaoine a bhfuil tithe folmha nó tréigthe acu", a dúirt sé. "Dá ngearrfaí cáin orthu, ní bheadh aon spreagadh acu na tithe a choimeád mar infheistíocht. Dhíolfaidís a dtithe tréigthe agus bheadh sé sin ina chuidiú ollmhór ó thaobh an ghéarchéim tithíochta a mhaolú."

Thug an tAire O'Brien le fios go mbeadh suas le €30,000 euro ar fáil go luath chun ceannaitheoirí céaduaire a spreagadh le tithe tréigthe a cheannach.