Tá ceannairí na bpáirtithe comhrialtais ag bualadh lena chéile maidin inniu ag Tithe an Rialtais le plé a dhéanamh ar an gcomhairle is deireanaí atá faighte ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí (NPHET). Beidh cruinniú den chomhaireacht iomlán ar siúl ina dhiaidh.

Inné, tháinig sé chun cinn go bhfuil NPHET tar éis a beannacht a thabhairt go gcuirfí deireadh le formhór na srianta atá ann faoi láthair i dtaca le Covid-19.

Tuigtear go bhfágfar mar atá go fóill an riachtanas go gcaithfidh duine clúdach aghaidhe a chaitheamh in áiteanna poiblí, go mbeidh gá le pasanna Covid don taisteal idirnáisiúnta agus go gcaithfidh daoine féinaonarú nuair is léir comharthaí sóirt Covid 19 a bheith orthu.

Níor luaigh NPHET amchlár le maolú na srianta, áfach. Is ar an rialtas a thiteann sé na cinntí sin agus tuigtear go bhfuil siad chun líne ama ar leith a fhógairt inniu, i ndiaidh a gcruinnithe.

Teastaíonn ó Chónaidhm na mBialann, an RAI, go gcuirfear deireadh láithreach leis na laincísí trádála atá ar a gcuid ball faoi láthair de bharr Covid 19 agus cead a thabhairt dóibh oscailt le linn a ngnáthuaireanta oibre.

Tuigtear nach fada ach oiread go gceadófar sluaite ag imeachtaí lasmuigh agus laistigh.