Dúirt an Taoiseach go bhfaighidh na hoibrithe ar fad atá i dteideal an íocaíocht bhónais de €1,000 an t-airgead chomh luath agus is féidir.

Faoin bplean ar ghlac an Rialtas leis inné, gheobhaidh oibrithe sa chúram sláinte poiblí €1,000 d'íocaíocht saor ó cháin.

Dúirt an Taoiseach ar maidin go bhfuil an liosta de na hoibrithe a bheidh ag fáil na híocaíochta seo 'nach mór i dtoll a chéile anois'.

Thug sé le fios go gcaithfí tús áite a thabhairt dóibh siúd ba mhó a bhí i gcontúirt le linn na paindéime Covid.

Dúirt an Taoiseach freisin go mbeadh fiosrúchán poiblí ann maidir leis an mbealach a ndeachaigh an Rialtas i ngleic leis an bpaindéim.