Tá sé fógartha ag an Rialtas go bhfuil oibrithe cúraim shláinte sa chóras poiblí a bhí ag obair sa bhearna bhaoil i gcaitheamh na paindéime Covid-19 le híocaíocht aon uaire €1,000 saor ó cháin a fháil.

Daoine a bhí ag obair ar shuímh chliniciúla agus a bhí i mbaol ó Covid-19 de bharr a gcuid oibre a gheobhas an íocaíocht.

Ospidéil, ionaid altranais agus ospísí na suímh atá i gceist.

Comhartha aitheantais agus buíochais atá san amhantar.

Tuigtear go bhfuil sé i gceist ag an Rialtas freisin lá saoire poiblí breise a cheadú agus ócáid náisiúnta chuimhneacháin a reáchtáil ar an 18 Márta i mbliana i gcuimhne na ndaoine a cailleadh le Covid-19.

Ar a dhroim sin, lá saoire poiblí a bheas san Fhéile Bríde ó mbliain seo chugainn.

Tá naoi lá saoire bainc sa bhliain sa Stát faoi láthair agus thug an Rialtas le tuiscint anuraidh go raibh sé i gceist ceann nua a lamháil faoi dheireadh 2021.