Meastar go molfaidh an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí srianta Covid-19 a mhaolú nuair a thiocfas na baill le chéile arís arú amárach.

Tuigtear go molfar am dúnta thithe tabhairne agus bhialanna na tíre a athrú ó 8 a chlog tráthnóna go dtí meán oíche.

Molfar freisin, is cosúil, an líon daoine a cheadaítear ag imeachtaí taobh istigh agus taobh amuigh a mhéadú, leithéidí bainiseacha agus ceochoirmeacha.

Dealraítear go bhféadfaí na leasuithe seo a chur i bhfeidhm i ndeireadh na míosa seo nó i dtús na míosa seo chugainn.

Tuigtear go bhféadfaí lántinreamh a cheadú arís ag imeachtaí spóirt go luath agus go gceadófar do níos mó daoine filleadh ar a gcuid ionad oibre.

Tuairiscítear go bhféadfadh an Rialtas glacadh le moltaí na Foirne Éigeandála ag cruinniú an Aoine beag seo.

Dúirt an Dr Mary Favier ó Choláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann go gcreideann sí féin go bhféadfaí srianta Covid-19 a mhaolú gan mhoill.

Ag labhairt di ar RTÉ, thug an Dr Favier le fios gur chóir srianta a leasú de réir a chéile de ghrá na cothroime.

Cheana féin, a dúirt sí, tá an líon daoine atá ag dul chuig dochtúirí teaghlaigh íslithe go suntasach le coicís.

Dar leis an Dr Favier go raibh sé ceart agus cóir srianta a chur i bhfeidhm roimh an Nollag mar nár tuigeadh go maith ag an am an t-athraitheach Oimiocrón.

Tuigtear anois, áfach, a dúirt sí, nach féidir forleathadh an athraithigh sin a chosc gan dianghlasáil antoisceach.