Tá rogha á lorg ag 2/3 de dhaltaí meanscoile sa stát maidir leis an mbealach a ndéanfaí measúnú orthu sna scrúduithe stáit i mbliana.

Sin de réir an tsuirbhé atá déanta ag an gcumann a labhraíonn thar a gceann.

Léirítear sa suirbhé go dteastaíonn ó 68% de dhaltaí Ardteistiméarachta a ceistíodh go mbeadh an rogha céanna acu agus a bronnadh ar an rang a chuaigh rompu anuraidh- is é sin meascán de na gráid chreidiúnaithe agus na scrúduithe scríofa traidisiúnta a reachtáiltear i mí Meithimh.

Dúirt an Taoiseach nach bhfuil aon chinneadh déanta go fóill ag an Rialtas ar an gceist seo, ach go mbeadh fios á ligean aige sna seachtainí atá romhainn.