Dúirt Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta,Mícheál Ó hÉanaigh gur údar dóchais an 825 post a cruthaíodh anuraidh i gcliantchomhlachtaí de chuid an údaráis.

Ba é seo an líon ab airde postanna in aon bhliain amháin ag an údarás le 13 bliain.

Sin de réir na bhfigiúirí fostaíochta do 2021 atá díreach foilsithe ó mhaidin ag an eagraíocht.

Ba í earnáil na dtáirgí leighis ab fhearr a chruthaigh ó thaobh na fostaíochta dhe, ach bhí an titim ba mhó de réir na bhfigiúirí le sonrú sa déantúsaíocht thraidisiúnta.

Ba i gConthaetha na Gaillimhe agus Dhún na nGall ab airde a bhí líon na bpostanna nua a deirtear.

Tuairiscíodh ardú freisin sna conthaetha Gaeltachta eile, cés móite do na ceantair a thagann faoi choimirce an Údaráis i gCo.na Mí.

Dúirt Mícheál Ó hÉanaigh go léiríonn na figiúirí an teacht aniar atá i gcomhlachtaí Gaeltachta, agus iad ag cruthú na fostaíochta seo ainneoin na ndúshlán ar fad bainteach le Covid-19 i 2021.