Deir na gardaí go bhfuil siad ag fanacht le cead ón ospidéal le gur féidir leo fear atá ag fáil cóir leighis ansin a cheistiú maidir le dúnmharú Ashling Murphy i gCo.Uíbh Fhailí an tseachtain seo caite.

Deir siad go mbeidh tástáil DNA 'cinniúnach' maidir le treo an fhiosrúcháin seo, ach go bhfuil cuid mhór dul chun cinn déanta acu le 5 lá anuas.

Láthair an ionsaithe i dTulach Mhór

Ionsaíodh agus dúnmharaíodh Ashling Murphy, múinteoir scoile 23 bliain d'aois, le taobh na Canálach Móire i dTulach Mhór Dé Céadaoin seo caite.

Creideann na gardaí gur fhág sí marc éigin ar an té a d'ionsaigh í an tráthnóna sin.

Is amárach a chuirfear Ashling Murphy.

Tá sé i gceist go mbeadh Uachtarán na hÉireann agus an Taoiseach i láthair ag an tsochraid i gCnocán Bhólais i dTulach Mhór.

Coinnle á lasadh i gcuimhne ar Ashling Murphy i dTulach Mhór

Iarrtar ar gach scoil ar fud na tíre nóiméad ciúinis a reachtáil ag a 11 a' chlog amárach i gcuimhne ar an mbean óg seo, ar chuir a marú alltacht agus scanradh ar phobal na tíre.

Ceardchumainn mhúinteoirí a rinne an t-iarratas seo níos túisce inniu.