Tá fear a bhí á cheistiú ag na Gardaí maidir le dúnmharú Ashling Murphy i gCo Uíbh Fhailí scaoilte saor acu.

I ráiteas a d'eisigh na Gardaí go gairid tar éis 11 a chlog aréir, dúradh nach bhfuil siad in amhras faoin bhfear níos mó.

hIonsaíodh agus maraíodh Ashling Murphy, 23 bliain d'aois, ar chosán taobh leis an gCanáil Mhór i gCeapach an Churraigh, Tulach Mhór, ag thart ar 4 a chlog arú inné.

Measann na Gardaí nach raibh aithne ag Ashling Murphy agus an té a d'ionsaigh í ar a chéile agus deir siad nach bhfuil a fhios acu fós céard ba bhunchúis leis an uafás.

Cuid thábhachtach den fhiosrúchán anois is ea rothar sléibhe den déanamh Falcon Storm. Tá na Gardaí ag achainí ar dhaoine a mbeadh eolas acu faoin rothar nó a chonaic é i dTulach Mhór le gairid teacht chun cainte leo.

Eolas á lorg ag Gardaí i dTulach Mhór faoi rothar sléibhe

Bhí roinnt daoine eile ar an gcosán nuair a maraíodh Ashling Murphy agus dealraítear gur theith an té a a cheaptar a d'ionsaigh í nuair a tháinig bheirt bhan ar an láthair.

Thug an bheirt bhan comhathaí sóirt an fhir do na Gardaí ina dhiaidh sin.

Creideann na Gardaí go raibh daoine eile sa cheantar ag an am freisin agus go mb'fhéidir go bhfaca siadsan an méid a tharla. Deir na Gardaí go bhfuil sé fíorthábhachtach go dtiocfadh na daoine sin chun cainte leo.

Múinteoir i Scoil Náisiúnta Dharú ab ea Ashling Murphy, áit a raibh Rang a hAon faoina cúram.

Bhí sí i mbun aclaíochta tar éis an lá oibre arú inné, mar ba ghnách di, nuair a tugadh fogha fúithi.

Dúirt an scoil go ngoillfidh an tragóid go mór ar na leanaí, go háirithe na daltaí i Rang a hAon.

Ceoltóir traidisiúnta aithnidiúil a bhí in Ashling Murphy chomh maith agus chasadh sí an veidhlín in ionaid cheoil ar fud na tíre.

Scoil Náisiunta Dharú, Baile Liag Beag, Tulach Mhór

Rinneadh scrúdú iarbháis inné ar a corp in Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre, Tulach Mhór.

Thug na Gardaí le fios go ndéanfaidh siad a míle dícheall leis an té atá freagrach as an marú a thabhairt chun an dlí.

Tráthnóna inné, gheall Coimisinéir an Gharda Síochána Drew Harris go gcuirfear gach aon acmhainn ar fáil do na Gardaí a bhfuil an dúnmharú á fhiosrú acu.

Tá os cionn leathchéad Garda páirteach cheana féin san fhiosrúchán, comhaltaí den Bhiúró Náisiúnta um Imscrúdú Coiriúil ina measc.