Tá tithe cónaithe sa tír seo i bhfad ródhaor agus níl gnáthdhaoine in acmhainn iad a cheannach, a deirtear i dtuarascáil nua ón Oifig Buiséid Pharlaiminteach.

Tá sé de dhualgas ar an Oifig Buiséid Pharlaiminteach faisnéis, anailís agus comhairle neamhspleách agus neamhchlaonta a chur ar fáil do Thithe an Oireachtais.

Tá an tuarascáil bunaithe ar shuirbhé idirnáisiúnta maidir le hacmhainn daoine tithe a cheannach.

Géarchéim airgeadais 2009 máthair an oilc, a deirtear sa tuarascáil.

Ó shin i leith, níl an t-ardú measartha ar thuarastail ag teacht leis an ardú as cuimse ar phraghsanna tithe, a deirtear.

Dearbhaítear sa tuarascáil gur ardú 23% a tháinig ar thuarastail in Éirinn idir na blianta 2012 agus 2020, i gcomparáid le hardú 77% ar phraghsanna tithe san achar céanna.

Tá sé dodhéanta ag an gcuid is mó de dhaoine teach a cheannach sna cúinsí seo, a deir údair na tuarascála.

Maítear freisin gur measa fós an scéal do thionóntaí agus an gnáthchíos i mBaile Átha Claith méadaithe faoi dhó le deich mbliana. Bhí ardú 20% ar chíos sa chuid eile den tír san achar céanna.

Cé go bhfuil airgead curtha i dtaisce ag daoine i gcaitheamh na paindéime Covid-19, a deirtear, ní bheidh de thoradh air seo ach ardú eile fós ar phraghsanna tithe nuair a rachas siad i mbun cuardaigh arís.

Is é tát na tuarascála go bhfuil úinéireacht tithe i measc daoine fásta óga atá ag obair "tite as a chéile."