Tá fear os cionn 40 bliain d'aois fós á cheistiú ag na Gardaí maidir le dúnmharú mná i dTulach Mhór, Co Uíbh Fhailí, tráthnóna inné.

hIonsaíodh agus maraíodh Ashling Murphy, 23 bliain, ar chosán taobh leis an gCanáil Mhór i gCeapach an Churraigh ag thart ar 4 a chlog inné.

Bhí roinnt daoine eile ar an gcosán ag an am agus theith an fear a d'ionsaigh í nuair a tháinig bheirt bhan ar an láthair.

Thug an bheirt bhan comhathaí sóirt an fhir do na Gardaí ina dhiaidh sin.

Creideann na Gardaí go raibh daoine eile sa cheantar ag an am agus go mb'fhéidir go bhfaca siadsan an méid a tharla freisin. Deir siad go bhfuil sé fíorthábhachtach go dtiocfadh na daoine sin chun cainte leo.

Láthair an mharaithe, Ceapach an Churraigh

Measann na Gardaí nach raibh aithne ag Ashling Murphy agus an té a d'ionsaigh í ar a chéile agus deir siad nach bhfuil a fhios acu fós céard ba bhunchúis leis an uafás.

Ina dhiaidh sin, deir siad go raibh cuimilt acu cheana leis an bhfear atá á cheistiú acu agus go bhfuil amhras orthu go raibh baint aige le heachtraí foréigin roimhe seo.

Múinteoir i Scoil Náisiúnta Dharú ab ea Ashling Murphy, áit a raibh Rang a hAon faoina cúram.

Bhí sí i mbun aclaíochta tar éis an lá oibre inné, mar ba ghnách di, nuair a tugadh fogha fúithi.

Dúirt an scoil go ngoillfidh an tragóid go mór ar na leanaí, go háirithe na daltaí i Rang a hAon.

Ceoltóir traidisiúnta aithnidiúil a bhí in Ashling Murphy chomh maith agus chasadh sí an veidhlín in ionaid cheoil ar fud na tíre.

Tá scrúdú iarbháis le déanamh inniu ar a corp in Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre, Tulach Mhór.

Thug na Gardaí le fios go ndéanfaidh siad a míle dícheall leis an té atá freagrach as an marú a thabhairt chun an dlí.

Tá os cionn leathchéad Garda páirteach cheana féin san fhiosrúchán, comhaltaí den Bhiúró Náisiúnta um Imscrúdú Coiriúil ina measc.