Tá amhras caite ag saineolaí sláinte ar rún an Rialtais srianta a mhaolú do dhaoine a raibh dlúth-theagmháil acu le daoine a tholg Covid-19.

De réir phlean an Rialtais, ní bheidh ar dhlúth-theagmhálaithe atá iomlán vacsaínithe agus nach bhfuil siomptóim Covid orthu, ní bheidh orthu fanacht astu féin ar feadh cúig lá feasta.

Dar leis an Ollamh le hImdhíoneolaíocht in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Christine Loscher, áfach, gur plean lochtach é seo.

Dá gcuirfí deireadh leis an riail atá ann faoi láthair, a dúirt sí, bheifí ag fáil réidh le ceann de na príomhsheifteanna atá againn le cur in aghaidh leathadh Covid-19.

Ag labhairt di ar RTÉ, thug an tOllamh Loscher le fios go bhfuil imní uirthi go mbeadh daoine leochaileacha atá tograch don ghalar cheana féin i mbaol breise dá n-athrófaí an riail ag an tráth seo.

Tá an Rialtas leis an scéal a phlé inniu i bhfianaise comhairle ón bPríomhoifigeach Leighis an Dr Tony Holohan.

Dealraítear go gcloífear leis an bplean an riail a athrú agus go gcomhairleofar do dhlúth-theagmhálaithe maisc ardéifeachtúla a chaitheamh agus tástálacha antaigine a dhéanamh go rialta.

Tá sé i gceist freisin an t-achar a chaithfeas daoine a bhfuil Covid orthu fanacht astu féin a chiorrú ó sheacht lá go cúig lá.

Tuigtear go bhfuil bara faoin Rialtas na hathruithe a chur i bhfeidhm as seo go ceann cúpla lá.