Tá sé ráite ag Leas-Ardrúnaí Chonradh na Gaeilge, Peadar Mac Fhlannchadha, go bhfuil ceisteanna tromchúiseacha le freagairt ag an Stát maidir leis an gcaoi a nglactar sa tír seo le rialúcháin ón Eoraip.

Ag tagairt a bhí Mac Fhlannchadha don chás a thug sé agus é á mhaíomh gur theip ar Éirinn treoir ón Aontas Eorpach a leanúint nuair a héilíodh ar an Stát go mbeadh an pacáistiú ar tháirgí leighis d'ainmhithe dátheangach.

Thaobhaigh an Chúirt Achomhairc inniu lena chás, ag seasamh le breithiúnais a tugadh ina fhabhar roimhe seo san Ard-Chúirt agus i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

Dúirt Peadar Mac Fhlannachadh inniu go bhfuil "prionsabal tábhachtach leagtha síos sa chás seo" go bhfuil an ceart ag saoránach tabhairt ar Rialtas na hÉireann treoir ón Aontas Eorpach a chur i bhfeidhm ... sa chás nach bhfuil an treoir sin trasuite gceart ag an Rialtas agus go gcuireann an teip sin isteach ar an saoránach.