I bhfigiúirí nua atá foilsithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, tugtar le fios gur 203 trasphlandú orgáin a rinneadh sa tír i mbliana. Sin ardú trí cinn déag le hais na bliana seo caite.

Trasphlandú duáin is mó a bhí i gceist, 137 ar fad.

Rinneadh 34 obráid trasphlandaithe ae, 20 obráid trasphlandaithe scámhóg, 10 obráid trasphlandaithe croí agus dhá obráid trasphlandaithe paincréis i dtrí ionad trasphlandaithe náisiúnta.

Tháinig na horgáin ó 99 deontóir, 64 duine a bhí tar éis bháis agus 35 duine atá fós ina mbeathaidh.

Deir an Fheidhmeannacht Sláinte gur chuir paindéim Covid-19 isteach go mór ar dheonú agus ar thrasphlandú le dhá bhliain.

Tá os cionn 600 duine ar an liosta feithimh in Éirinn do thrasphlandú orgáin.