De réir dlíthe nua imirice atá á moladh ag Rialtas na Breataine, beidh ar shaoránaigh an Aontais Eorpaigh - seachas saoránaigh na hÉireann - cead a fháil roimh ré ó údaráis na Breataine más mian leo dul trasna na teorann ón bPoblacht go dtí an Tuaisceart.

Tá an reachtaíocht ábhartha rite cheana féin i dTeach na dTeachtaí i Westminster agus tá an bille le cur faoi bhráid Theach na dTiarnaí gan mhoill.

Ní dúirt urlabhraí ón Roinn Gnóthaí Eachtracha faoin scéal ach go bhfuil an Comhlimistéar Taistil ann agus gur socrú é seo a cheadaíonn do shaoránaigh na hÉireann agus na Breataine araon gluaiseacht gan bhac idir an dá thír agus cónaí sa dá thír.

De réir tuairisce ar an Irish Times, chomh maith le saoránaigh an Aontais Eorpaigh, go mbainfidh na dlíthe nua le saoránaigh thíortha eile an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch, mar atá, an Iorua, Lichtinstéin agus an Íoslainn.

Níl sé soiléir fós, áfach, cén chaoi a gcuirfear na dlíthe nua i bhfeidhm ach tá trácht ar cháipéis dhigiteach a chur ar fáil gach uair a théann daoine trasna na teorann.

Dar le feisire parlaiminte an Dúin Thuaidh, Stephen Farry ó Pháirtí na Comhghuaillíochta, go bhfuil a leithéid dochurtha i bhfeidhm.

Ag labhairt dó ar RTÉ, dúirt sé go gcuirfidh na rialacha leis an maorlathas agus an ilchastacht atá ann cheana féin tar éis imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach.

Ní hamháin sin, a mhaígh sé, ach is féidir go dtarraingeodh daoine an dlí orthu féin i ngan fhios dóibh agus iad ag trasnú na teorann le dul i mbun a gcuid gnóthaí.