Tá sé tugtha le fios ag comhlachtaí cógaisíochta BioNTech agus Pfizer gur féidir leis an vacsaín Covid-19 seo acu féin an t-athraitheach Oimiocrón ar an gcoróinvíreas a chloí ach trí dháileog agaithe den vacsaín a thabhairt do dhuine.

Tá maíomh seo an dá chomhlacht bunaithe ar thástálacha a rinneadh i saotharlann.

Mhaígh siad chomh maith go bhfuil vacsaín ar leith chun dul i ndréim leis an athraitheach Oimiocrón á forbairt acu, agus go bhfuil siad dóchasach go bhféadfaidís í a chur ar fáil i mí an Mhárta seo chugainn dá mbeadh a leithéid ag teastáil.

Níltear cinnte fós an mbeidh vacsaín ar leith de dhíth, áfach, agus faisnéis faoi Oimiocrón fós á tabhairt le chéile ar fud an domhain.

Chuir an Dr Mike Ryan ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte in iúl gur éadóigh gur féidir leis an athraitheach sin an ceann is fearr ar fad a fháil ar vacsaíní.

Chomh maith leis sin, de réir na faisnéise atá bailithe go dtí seo, a dúirt sé, is cosúil nach mbíonn daoine a tholgann Oimiocrón chomh breoite leis an dream a mbíonn athraithigh eile orthu.