Tá 394 teifeach ón Afganastáin tagtha chun na hÉireann ó mhí Lúnasa, tráth a tháinig an Talaban i gcumhacht arís sa tír sin.

Is le cúpla lá a bhain 30 de na teifigh an tír seo amach.

Lamháil an Rialtas víosa nó cead taistil do 510 duine ón Afganastáin mar chuid de Chlár Cosanta na hÉireann do Lucht Tearmainn.

Tá 78 duine fós le teacht ach tuigtear go bhfuil cuid acu imithe as an Afganastáin agus ag iarraidh a mbealach a dhéanamh go hÉirinn. Meastar go bhfuil cuid den dream sin sa Ghréig agus cuid eile fós i gCatar faoi láthair.

Tá neamhchinnteacht ag baint le thart ar leathchéad eile arbh fhéidir go bhfuil tearmann faighte acu i dtíortha eile.

Tugtar víosaí do dhaoine atá i mbaol leatroim mar gheall ar dhlíthe smachtúla an Talaban. Áirítear mná, oibrithe carthanachta agus fóirithinte, breithiúna agus iriseoirí ina measc.

Tá an chuid is mó de na 394 teifeach atá anseo cheana féin ag cur fúthu go fóill i gceann de thrí ionad tearmainn i Maigh Muirí, Co na Mí, i gCluain Aodha, Co Phort Láirge agus i mBealach an Doirín, Co Ros Comáin.

Tá cóiríocht shocair faighte ag 102 acu in áiteanna éagsúla ar fud na tíre.