Tá thart ar 59,000 teach agus ionad gnó fós ar díth aibhléise agus Stoirm Barra ag réabadh roimpi i gcónaí, go háirithe i dtuaisceart na tíre.

Tá fógra flannbhuí aimsire i bhfeidhm i nDún na nGall, mar a bhféadfadh luas suas le 130 ciliméadar san uair a bheith faoin ngaoth in amanna.

Idir an tréanmhuir agus an barr taoide, deir Met Éireann go mbeidh an t-uisce ag tonnadh isteach ar an gcladach sa taobh sin tíre.

Beidh feidhm leis an bhfógra flannbhuí i nDún na nGall go dtí 2 a chlog tráthnóna.

Fógra buí atá i bhfeidhm go dtí 6 a chlog tráthnóna sa chuid eile den tír.

D'fhéadfadh luas suas le 110 ciliméadar san uair a bheith faoin ngaoth in áiteanna agus beidh neart fuarlinnte ann, go háirithe cois farraige.

Rinn na Spáinneach, Co an Chláir

Tá Uisce Éireann ag comhairliú do thart ar 26,000 custaiméir i gceithre chontae uisce a bhruith de bharr na stoirme. Is iad Ciarraí, Corcaigh, Dún na nGall agus Loch Garman na contaetha atá i gceist.

Dúirt cathaoirleach an Ghrúpa Náisiúnta Comhordaithe Éigeandála, Keith Leonard, go raibh na seirbhísí éigeandála an-cruógach i gcaitheamh na hoíche agus crainn agus smionagar eile á nglanadh de bhóithre acu.

Thug sé le fios gur obair dhúshlánach a bhíonn i gceist i gcónaí cúrsaí a chur ina gceart arís tar éis stoirme - idir an soláthar leictreachais a nascadh arís, sclátaí a chur ar thithe arís agus obair dheisiúcháin eile.

Caladh an Treoigh, Luimneach (Pic: Dave Mullen)

Ainneoin na tiargála agus malaí gainimh a bheith brúite go dlúth le doirse mar dhíon ar an díle, sceith an t-uisce isteach i roinnt siopaí agus tithe cónaithe.

Thug Keith Leonard le fios gur féidir le hionaid ghnó nach bhfuil árachas acu in aghaidh tuilte, gur féidir leo iarratas a dhéanamh ar scéim tacaíochta de chuid na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.

Is iad Cumann na Croise Deirge maille leis na húdaráis áitiúla a chuireann an scéim i bhfeidhm, a dúirt sé.

Chomh maith leis sin, tá scéim chuimsitheach ag an Roinn Coimirce Sóisialaí le teacht i gcabhair ar dhaoine a ndeachaigh an t-uisce isteach ina dtithe, a dúirt an Lionárdach.