Ag cruinniú Rialtais inniu, pléifear an chaoi a bhfuil Covid-19 ag dul i bhfeidhm ar ospidéil na tíre agus ar an ngeilleagar.

Tuigtear, áfach, nach ndéanfar cinneadh ag an gcruinniú maidir le tacaíochtaí nua airgeadais don earnáil siamsaíochta, an dream is mó atá buailte ag na srianta is deireanaí.

Thug an tAire Turasóireachta agus Cultúir Catherine Martin le fios go bhfuil an Rialtas meáite ar ionaid shiamsaíochta a choinneáil oscailte ainneoin teorainn 50% a bheith ar thinreamh i leithéidí clubanna oíche.

Is cosúil go bhfuil oifigigh an Aire Martin ag obair ar phlean nua don earnáil siamsaíochta i gcomhar le húinéirí na n-ionad atá i gceist.

Inné, dúirt an Tánaiste Leo Varadkar go bhfuil mortabháil ar an Rialtas - ó thaobh na heacnamaíochta agus na moráltachta araon de - teacht i gcabhair ar ghnóthadóirí san earnáil siamsaíochta.

Chuir sé in iúl go raibh an-bhá ag Airí Rialtais le lucht na hearnála sin agus go ndéanfaidís a seacht ndícheall ar a son.

Dúirt sé go mbreathnódh an Rialtas ar fhóirdheontas a chur ar fáil d'ionaid cheoil bheo, chomh maith le tacaíochtaí eile.

Meastar, ámh, nach ndéanfar aon chinneadh faoi na tacaíochtaí atá le cíoradh inniu go ceann lá nó dhó eile.