Tá an Roinn Oideachais tar éis maolú a dhéanamh ar ordú conspóideach a thug sé an tseachtain seo caite maidir le caitheamh mascanna i mbunscoileanna.

Faoin treoir a bhí tugtha ag an Roinn, dúradh go gcaithfí diúltú cead isteach a thabhairt sa bhunscoil do dhaltaí níos sine nach raibh sásta masc a chaitheamh.

Dúirt an Roinn go gcaithfeadh litir dochtúra a bheith ag aon dalta a thabharfadh le fios nach bhféadfadh sé masc a chaitheamh.

Sa treoir nua atá tugtha ag an Roinn deir sé nach bhfuil sé i gceist go gcoinneofaí aon dalta amach ón scoil ar an mbunús sin.

Fáilte curtha roimh an soiléiriú seo ón Roinn

Tá fáilte curtha ag Gréasán na bPríomhoidí Bunscoile faoin soiléiriú seo ón Roinn.

Dúirt Leas-Uachtarán an ghréasáin,Louise Tobin go nglacann an Roinn leis anois nach féidir aon dalta a choinneáil óna rang mura bhfuil sé sásta masc a chaitheamh.

Ní chaithfidh daltaí ach oiread mascanna a chaitheamh lasmuigh sa chlós, ag ranganna corpoideachais, ceoil agus amhránaíochta.