Tá scéim ceadaithe ag an Rialtas chun na mílte imirceach agus a dteaghlaigh atá gan cáipéisí agus ina gconaí in Éirinn a thabhairt chun rialtachta.

Faoin scéim, deir an Roinn Dlí agus Cirt go mbeidh cead ag imircigh atá i dteideal iarratas a dhéanamh fanacht ag cur futhu sa Stát agus déanfar a stádas cónaitheachta a thabhairt chun rialtachta.

Bainfidh imiricigh atá gan cáipéisí go fad-téarmach agus a gcleithiúnaigh leas as an scéim.

Dúirt an tAire Dlí agus Cirt Helen McEntee go bhfuil na daoine seo ina gconaí agus ag obair i bpobail ar fud na tíre agus go bhfuil a gcuid páistí ag dul ar scoil anseo. Dúirt sí go bhfuil siad i gcás thar a bheith leochaileach agus go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh siad in ann fanacht anseo agus a bheith páirteach i bpobal na hÉireann.

Beifear in ann iarratas a dhéanamh ar an scéim i Mí Eanáir agus glacfar le hiarratais ar feadh 6 mhí.

Caithfidh daoine a bheidh ag cur isteach ar an scéim a bheith ina gconaí sa Stát gan cáipéisí ar feadh 4 bliana nó ar feadh 3 bliana i gcás iad siúd le páistí.

Beidh cead ag daoine a n-éireoidh leo, fáil a bheith acu ar an margadh fostaíochta agus beidh siad in ann tús a chur leis an bpróiséas chun saoránacht a bhaint amach.

Measann an Roinn go bhféadfadh suas le 17,000 imirceach gan cáipéisí a bheith sa Stát, san áireamh, 3,000 páiste.