Tá fíneáil €24.5 milliún gearrtha ag Banc Ceannais na hÉireann ar Bhanc na hÉireann faoi rialúcháin a bhaineann le teicneolaíocht faisnéise a shárú.

Chinn an Banc Ceannais nach raibh córas ríomhaireachta Bhanc na hÉireann sách láidir le cinntiú nach gcuirfí as do sheirbhísí custaiméirí sa chás go gclisfeadh an córas sin.

Cinneadh chomh maith nach raibh rialuithe inmheánacha Bhanc na hÉireann sách éifeachtach le fadhbanna sa chóras ríomhaireachta a aithint ná go deimhin le fadhbanna a chur ar a súile do bhainistíocht shinsearach an bhainc.

Ar a dhroim sin, dúradh nach raibh an chumarsáid idir Bhanc na hÉireann agus na conraitheoirí príobháideach a bhí ag cur seirbhísí teicneolaíochta faisnéise ar fáil don bhanc, nach raibh an chumarsáid sin sách maith.

Cuireadh in iúl go raibh a fhios ag daoine sa bhanc ón mbliain 2008 i leith go raibh na lochtanna agus na heasnaimh seo ar fad ann.

Dúradh, áfach, nár tosaíodh ag dul i ngleic leo go dtí an bhliain 2015 agus nár réitíodh iad uile go dtí dhá bhliain ó shin.

Ar ámharaí an tsaoil, a dúirt an Banc Ceannais, níor tharla aon tubaiste mhór ríomhaireachta i mBanc na hÉireann i gcaitheamh an achair sin ar fad.

I ráiteas, ghabh Banc na hÉireann pardún faoin bhfaillí agus dúirt go bhfuil na struchtúir chuí curtha i bhfeidhm sa bhanc ó shin le deimhin a dhéanamh de nach loicfidh an córas ríomhaireachta.