Tá an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí ag teacht le chéile inniu chun an fhaisnéis náisiúnta agus idirnáisiúnta is deireanaí maidir le Covid-19 a phlé.

Tá an t-athraitheach Deilte, an t-athraitheach Oimiocrón, fliú an gheimhridh agus fruch frach na Nollag i measc na gceisteanna ar chlár oibre an chruinnithe.

Tá an trangláil daoine i siopaí agus in ionaid eile as seo go Lá Nollag ag déanamh scime don Fhoireann Éigeandála, agus tá siad ag cuimhneamh ar shrianta breise a mholadh leis an gcontúirt a bhaineann leis seo a mhaolú.

Údar imní freisin gur cosúil go bhfuil Oimiocrón níos tógálaí ná Deilte.

Os a choinne sin ar fad, thug an Príomhoifigeach Leighis an Dr Tony Holohan le fios go bhfuil an ráta ionfhabhtaithe agus líon na gcásanna Covid sa Stát laghdaithe ó tugadh isteach na srianta is deireanaí.

Bhásaigh 160 duine le Covid-19 i mí na Samhna, i gconchlann le 205 i mí Dheireadh Fómhair.

I ndiaidh a gcruinnithe inniu, cuirfidh an Fhoireann Éigeandála tuilleadh comhairle ar an Rialtas faoi bheartais sláinte poiblí.

Déanfaidh an Rialtas a marana ar an gcomhairle sin ag a gcruinniú seachtainiúil Dé Máirt seo chugainn.