Mhaígh an tAire Sláinte Stephen Donnelly sa Dáil gur thráthúla a bheadh an tír seo in ann dul i ngleic leis an athraitheach Oimiocrón ar an gcoróinvíreas dá dtabharfaí reachaíocht nua isteach maidir le coraintín in óstáin.

Ag labhairt dó le linn díospóireachta faoi bhille coraintín an Rialtais, dúirt an tAire nach mór sláinte an phobail agus cearta an duine aonair araon a chur sa mheá agus reachtaíocht den sórt seo á moladh.

Creideann sé, a dúirt sé, gur beartas cóir agus cothrom sna cúinsí atá ann faoi láthair ceangal dlí a chur ar dhaoine a thagann go hÉirinn ón iasacht coraintín a chaitheamh in óstáin.

Thug an Donnghaileach le fios freisin cé nár taifeadadh go nuige seo ach cás amháin den athraitheach Oimiocrón sa Stát go nglacann sé leis go mbeidh tuilleadh cásanna ann gan mhoill.

Ó amárach, caithfidh daoine a thagann go hÉirinn ó thíortha thar lear a chruthú go bhfuair siad toradh diúltach ar thástáil Covid-19 go gairid roimh theacht chun na tíre seo dóibh.

Chuir Stephen Donnelly in iúl, ámh, go mb'fhéidir nár leor seo agus go mbeadh coraintín in óstáin ag teastáil ar feadh scaithimh freisin.

Thabharfadh seo spás dúinn tuilleadh daoine a vacsaíniú agus a athvacsaíniú, agus cógais fhrithvíreasacha a chur ar fáil nuair a thiocfas siad ar an margadh.