Dúirt víreolaí ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, nach bhfuil aon chiall leis an bpolasaí a d'fhógair an Rialtas inné go gcaithfidh toradh diúltach ar thástáil Covid-19 a bheith ag daoine a thagann chun na tíre seo ón iasacht.

Mhaígh an Dr Gerald Barry nach gcuirfidh an polasaí seo moill ar fhorleathadh an athraithigh Oimiocrón in Éirinn agus dúirt nach bhfuil ann ach cur i gcéill.

De réir an pholasaí nua, a mbeidh feidhm leis ón Aoine seo chugainn, caithfidh daoine a thagann go hÉirinn ón iasacht a chruthú go bhfuair siad toradh diúltach ar thástáil Covid-19 go gairid roimh theacht chun na tíre seo dóibh.

Más tástáil antaigine a rinne siad, ní mór dóibh a chruthú go ndearna siad é 48 uair an chloig ar a mhéad roimhe sin.

72 uair an chloig ar a mhéad atá i gceist más tástáil um Imoibriú Slabhrúil Polaiméaráise (ISP) a rinne siad.

Is soifaisticiúla agus is beaichte an tástáil ISP ná an tástáil antaigine.

Ag labhairt dó ar RTÉ, thug an Dr Barry le fios ainneoin gur le dea-rún a tugadh isteach an polasaí gur lochtach an modh oibre é.

Mhaígh sé go gcaithfeadh daoine tástáil antaigine a dhéanamh ar an dá thaobh dá n-aistear - thall agus abhus araon - le go mbeadh aon rath ar an bpolasaí.

Ainneoin gur fearr an tástáil ISP, a dúirt sé, tá spás 72 uair an chloig rófhada.

Ar aon chuma, dar leis an Dr Barry, b'fhearr i bhfad iarracht a dhéanamh smacht a choinneáil ar fhorelathadh Covid-19 sa tír trí chéile in áit díriú ar chalafoirt agus aerfoirt.

Ba cheart an córas náisiúnta tástála agus rianaithe a threisiú le cásanna nua den ghalar a aimsiú agus le bac a chur lena scaipeadh, a dúirt an Barrach.