Ní mór do dhaltaí scoile ó Rang 3 suas cumhdaigh éadain a chaitheamh ar scoil ó mhaidin inniu, de réir treorach ón Roinn Oideachais.

Is féidir cead isteach sa scoil a dhiúltú do dhaltaí nach bhfuil sásta masc a chaitheamh.

Mar sin féin, thug an Roinn le fios nach miste cairde cúpla lá a thabhairt do leanaí lena mbréagadh de réir a chéile.

Chomh maith leis sin, glactar leis go bhfuil daltaí ann nach bhfuil in ann masc a chaitheamh ar chúiseanna éagsúla agus tá díolúine tugtha dóibhsean.

Caithfidh na daltaí sin teastas leighis a chur ar fáil, áfach, é sin nó fanacht amach ón scoil, a d'fhógair an tAire Oideachais Norma Foley.

Ag trácht a bhí an tAire ar dhaoine óga a chaitheann spéaclaí, daoine bhfuil deacrachtaí análaithe acu agus daoine a bhfuil riachtanais bhreise eile acu.

Mhaígh an tAire go bhfuil an beartas céanna á chur i bhfeidhm gan tuisliú go nuige seo i scoileanna dara leibhéal, go bhfuil gach duine clóite leis agus nach bhfuil fáth ar bith nach n-éireodh go maith leis i mbunscoileanna freisin.

Go deimhin, tá go leor daltaí bunscoile ag caitheamh maisc ar scoil cheana féin, a dúirt sí.

Tar éis an tsaoil, arsa an tAire, beartas cosanta sábhailteachta atá ann arb é ár leas uile é.

De réir na faisnéise is deireanaí, leanaí bunscoile a bhí i mbeagnach an cúigiú cuid den dream a tholg Covid-19 sa Stát le coicís.

Ar an láimh eile de, tá imní curtha in iúl ag roinnt múinteoirí agus tuismitheoirí faoin bpolasaí nua, go háirithe i gcás páistí a bhfuil deacrachtaí ar leith nó riachtanais bhreise acu.

Dúirt Aileen Hickie ón eagraíocht tacaíochta tuismitheoirí Parentline go bhfuil sé fíordheacair scaití cur ina luí ar leanaí lámhainní a chur orthu, gan trácht ar mhaisc.