Tá comhlacht miondíola Tesco le hollmhargaí Joyce i nGaillimh a cheannach. Tá deich siopa ag muintir Joyce idir an chathair agus an contae.

Ní duradh cén méid airgid atá Tesco a íoc ar na siopaí.

Is faoi bhranda neamhspleách Joyce a fheidhmíonn na hollmhargaí faoi láthair ach tógfaidh Tesco ar láimh iad diaidh ar ndiaidh an bhliain seo chugainn.

Caithfidh an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí an margadh a cheadú i dtosach.

Tá sé i gceist go mbeidh an fhoireann fostaithe ag Tesco feasta.

Chuir Tesco in iúl chomh maith go mbeidh siad ag caint leis na comhlachtaí a sholáthraíonn earraí do shiopaí Joyce faoin athrú úinéireachta.

Ba é Patrick C Joyce a bhunaigh an gnó in Áth Cinn sa bhliain 1951.

Ó 1988 i leith, d'oscail muintir Joyce siopaí i gCnoc na Cathrach, Baile Átha an Rí, Tuaim, Indreabhán, an Baile Bán, Bóthar an Athar Uí Ghríofa, Dabhach Uisce, Óran Mór agus Uachtar Ard.

Tá os cionn 500 duine fostaithe acu.