Chinn an Rialtas inniu teorainn €420,000 a chur leis an deontas cúitimh d'úinéirí tithe a tógadh le brící lochtacha míoca.

De réir na scéime cúitimh a deimhníodh ag cruinniú Rialtais, gheobhaidh úinéirí tithe €145 ar gach troigh chearnach don chéad 1,000 troigh chearnach.

Dhiúltaigh grúpa feachtais i nDún na nGall do €138 ar gach troigh chearnach a tairgeadh roimhe seo. €150 a bhí uathu.

Tuigtear go mbeidh an scéim chúitimh ar fáil chomh maith do dhaoine a cheannaigh tithe le ligean ar cíos, fad is atá siad cláraithe leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe.

Meastar gur thart ar €2. 2 billiún a chosnós an scéim chúitimh.

Dhearbhaigh an tAire Tithíochta Darragh O'Brien nach mbeidh ar úinéirí tithe €6,000 a íoc le cead a fháil páirt a ghlacadh sa scéim, réamhchoinníoll a moladh roimhe seo.

Chuir an tAire in iúl chomh maith go bhféadfadh daoine cur isteach ar chúiteamh ar chostais bhreise a bhí orthu, leithéidí saoráidí stórála agus lóistín, cuir i gcás. Uasmhéid de €20,000 a cheadófar faoin gcuid seo den scéim, a dúirt sé.

Dúirt an tAire Talmhaíochta Charlie McConalgoue - ar Teachta Dála i nDún na nGall é - go gcreideann sé féin gur réiteach an-mhaith ar an scéal atá ann.

Thug sé le fios go mbeidh reachtaíocht phríomha ag teastáil leis an scéim chúitimh a bhunú agus go gcinnteoidh an Rialtas go dtabharfar isteach í chomh luath agus is féidir.

Dúirt Michael Doherty ón nGrúpa Gnímh Míoca gurb iad mionsonraí na scéime is tábhachtaí.

Labhair sé leis an Aire O'Brien ar maidin, a dúirt sé, ach ní raibh aon chaint ar an gcéad 1,000 troigh chearnach sa chomhrá sin.

Thug sé le fios go bhfuil imní ar dhaoine faoi seo mar go bhfuil idir 2,300 agus 2,400 troigh chearnach ar an meán sna tithe atá i gceist.

Tógadh idir 4,000 agus 5,000 teach i nDún na nGall - agus roinnt i Maigh Eo - le brící a bhfuil an mianra míoca iontu.

Tugann na brící seo uathu agus tagann scoilteacha móra i mballaí dá bharr.

Tháinig sé chun solais i mbliana gur tógadh teaghaisí i gCo an Chláir agus i Luimneach le brící míoca freisin.

Tá feachtas ar son cúitimh ar bun ag úinéirí tithe míoca agus a lucht tacaíochta le fada agus léirsigh siad taobh amuigh den Dáil go minic chun aird a tharraingt ar a gcruachás.