Mhaígh ceannasaí na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí Emer Cooke go ndíonfaidh na vacsaíní Covid-19 atá ann faoi láthair, go ndíonfaidh siad daoine ar athraithigh nua den ghalar.

Mar sin féin, thug sí le fios go mb'fhéidir go dtógfadh sé suas le ceithre mhí ar an eagraíocht leaganacha leasaithe de na vacsaíní céanna a cheadú.

Tá saineolaithe ag féachaint leis na vacsaíní a leasú chun dul i ngleic leis an athraitheach Oimiocrón atá tagtha chun cinn le gairid.

Níl príomhfheidhmeannach an chomhlachta cógaisíochta Moderna baileach chomh dóchasach le Emer Cooke, áfach. Dúirt Stéphane Bancel gur éadóigh go mbeidh na vacsaíní Covid-19 atá ann faoi láthair chomh héifeachtach céanna i leith Oimiocróin agus atá i leith an athraithigh Deilte.

Ag labhairt di i bParlaimint na hEorpa, dúirt Emer Cooke go neamhbhalbh go bhfuil an ráta báis de bharr Covid níos airde i dtíortha ina bhfuil an ráta vacsaínithe íseal.

Chuir sí in iúl gur in Éirinn atá ceann de na rátaí vacsaínithe is airde san Eoraip.

Dúirt sí go bhfuil an vacsaín faighte ag 93% de dhaoine fásta in Éirinn agus gur cúig dhuine dhéag in aghaidh gach aon mhilliún duine a bhásaigh le Covid-19 sa tír seo le coicís.

Os a choinne sin, thug sí le fios nach bhfuil an vacsaín faighte ach ag thart ar 50% de dhaoine fásta in dhá thír eile san Eoraip agus gur 250 duine in aghaidh gach aon mhilliún duine a bhásaigh le Covid-19 sna tíortha sin le gairid. Níor ainmnigh sí na tíortha sin, ámh.