Dúirt Ombudsman na Leanaí go raibh saol an-chrua ag daoine óga le hocht mí dhéag agus nár mhór é sin a chur san áireamh agus srianta nua ar a gcuid gníomhaíochtaí á mbeartú.

Ag cruinniú seachtainiúil an Rialtais inniu, breathnófar ar mholadh nach ndéanfadh leanaí cuideachta le chéile taobh amuigh den scoil ach an chorruair as seo go ceann roinnt seachtainí mar chuid de na hiarrachtaí as an nua atá á ndéanamh le dul i ngleic le forleathadh Covid-19.

De réir an mholta seo, bheadh cead fós ag daoine óga teacht le chéile ag ócáidí pobail faoi dhíon.

Ag labhairt dó ar RTÉ, dúirt Ombudsman na Leanaí an Dr Niall Muldoon siúd is go bhfuil sé tábhachtach leanaí a bheith páirteach i ngníomhaíochtaí taobh amuigh den scoil go gcaithfear freisin na scoileanna a choimeád oscailte.

Tá moladh ann chomh maith go gcaithfeadh daltaí ó Rang 3 suas maisc as seo go deireadh an gheimhridh. Tuigtear go bhfágfaí daltaí scoile a bhfuil riachtanais bhreise acu as an áireamh sa mholadh seo.

Dúirt an tOmbudsman, áfach, go mb'fhéidir nach mbeadh tuisimitheoirí áirithe sásta leis an moladh seo ach nár chóir pionós a chur ar leanaí as tuairimí a muintreacha.

Tharraing sé aird freisin ar na riachtanais ar leith atá ag daoine óga i dteaghlaigh nach bhfuil sábháilte, ach mhol sé Tusla agus na Gardaí as na hiarrachtaí atá siad a dhéanamh le tacú leis na leanaí sin.

Mhaígh Niall Muldoon go bhuil sé ar a n-aigne an t-am ar fad ag daoine óga go bhfuil víreas marfach inár measc agus gur mithid an bhuairt sin a mhaolú beagán agus suairceas na Nollag a chur i gcion orthu as seo go ceann scaithimh.