Tá foláireamh tugtha ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte go bhfuil contúirt mhór dhomhanda ag baint leis an athraitheach Oimiocrón ar an gcoróinvíreas, cé go bhfuiltear neamhchinnte fós faoi chomh hurchóideach agus atá sé.

Tugadh le fios go bhfuil líon mór sóchán ag an athraitheach agus go bhféadfadh sé teacht thar chóras imdhíonachta an duine agus leathadh go héasca.

Go deimhin, is ródhócha ag an tráth seo go leathfaidh Oimiocrón ar fud na cruinne, a dúradh.

Níor tuairiscíodh aon duine a bheith básaithe de bharr an athraithigh go nuige seo, ach gan fiú é a bheith níos marfaí ná athraithigh eile atá ann cheana féin tá baol ann go gcuirfidh sé tuilleadh brú fós ar sheirbhísí sláinte agus ospidéil.

Mhol an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte do rialtais an oiread faisnéise faoi Oimiocrón agus is féidir leo a thabhairt le chéile agus cur lena gcórais faire cosanta dá réir.

Moladh freisin dlús a chur le vacsaíniú agus athvacsaíniú daoine.

Ar a shon sin, níltear i bhfabhar le cosc taistil, ar eagla, a dúradh, go gcuirfeadh a leithéid mífhonn ar thíortha eile athraithigh nua a thuairisciú.

Maíodh chomh maith go gcuireann cosc taistil as don dlúthpháirtíocht idirnáisiúnta.